Projekty

Droga ekspresowa S8 odcinek Marki-Radzymin Płd.

Obiekt: DROGA EKSPRESOWA S8 od węzła “Marki” do węzła “Radzymin Płd.”
Zadanie II: “Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł “Kobyłka” – węzeł “Radzymin Płd.”

Lokalizacja: Marki – Radzymin

Zleceniodawca: Asladi S.p.A.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2016-2017

Zakres prowadzonych prac: Kompleksowa realizacja prac budowlanych

Dane o inwestycji: Obiekty inżynierskie drogowe: wiadukt drogowy WS-7, WS-14, estakada w ciągu drogi ekspresowej WS-13, przejścia dolne PD-16, PD-17, przejścia dla zwierząt PZD-s-11, PZD-s-12, konstrukcja wsporcza pod ekrany akustyczne nad ropociągiem Przyjaźń PK-21