O nas
Działalność prospołeczna

DZIAŁALNOŚĆ PROSPOŁECZNA

W styczniu 2008r. nasza firma została członkiem Fundacji Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej (Foundation for Corporate Social Responsibility) i otrzymała nagrodę od Fundacji – Złoty Medal Uznania jako firma odpowiedzialna społecznie. Fundacja zachęca swoich członków do społecznej odpowiedzialności, wspiera ich w osiąganiu sukcesu rynkowego z poszanowaniem wartości etycznych, społeczeństwa i środowiska naturalnego oraz z empatią w stosunku do ludzi będących w potrzebie.

Firma Modzelewski & Rodek bierze charytatywnie udział w przeprowadzanych pracach budowlanych na rzecz instytucji bezpośrednio pomagających dzieciom.