Projekty

Droga ekspresowa S8 odcinek Powązkowska- węzeł Modlińska

Obiekt: Przebudowa DROGI EKSPRESOWEJ S-8 odcinek Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego)
etap II: odcinek węzeł Powązkowska – węzeł ModlińskaLokalizacja: Warszawa

Zleceniodawca: Metrostav S.A.

Okres realizacji: 2013 – 2015

Zakres prowadzonych prac: Kompleksowa realizacja prac budowlanych na węźle Modlińska

Dane o inwestycji: Wiadukty drogowe: 27T, 28T, 29T oraz tunel: 32T
Wbudowano 7.700m3 betonu konstrukcyjnego i 1.775 ton stali zbrojeniowej,
Ułożono 3.500m2 asfaltu oraz 1.400m2 żywic na ciągach pieszych