Projekty

EC POWIŚLE

Teren dawnej Elektrociepłowni został przekształcony w nowoczesny kompleks z apartamentami, biurami oraz pasażem handlowym, jednocześnie z adaptacją zachowanych 100-letnich budynków istniejących. Nad całością przedsięwzięcia czuwa Miejski Konserwator Zabytków oraz pracownia projektowa APA Wojciechowski.

Obiekt:Zespół Zabudowy EC POWIŚLE na terenie dawnej Elektrociepłowni – budynki B4 oraz B5

Lokalizacja: Warszawa, ul.Elektyczna 2a

Zleceniodawca: White Star Real Estate Sp. z o.o.

Okres realizacji: 2016-2017

Zakres prowadzonych prac:Konstrukcja żelbetowa budynków oraz prace murarskie

Dane o inwestycji:Powierzchnia całkowita: budynek B4 – 7.431 m2, budynek B5- 19.525m2

Kondygnacje podziemne / nadziemne: -2 / 6
Wysokość budynków: +24 m