Projekty

Kompleks Mieszkalny Hubertus

Obiekt:Zespół mieszkaniowo-usługowy w zabudowie wielorodzinnej HUBERTUS
etap I, II, III, IV, V, Va, VILokalizacja:Warszawa, ul.Obrzeźna 11

Zleceniodawca: ECO – CLASSIC Sp. z o. o.

Okres realizacji:2006-2015

Zakres prowadzonych prac:Konstrukcja budynków wraz z robotami murarskimi

Dane o inwestycji:Powierzchnia całkowita: 180.474m2
Kondygnacje podziemne/nadziemne: -2/4 do 11
Ilość mieszkań: 1 283