Projekty

Kozienice- blok nr 11

Obiekt: Budynek bloku energetycznego nr 11 o mocy 1075 MW w KOZIENICACH – BUDYNEK URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Lokalizacja: Świerże Górne

Zleceniodawca: Polimex Mostostal S.A.

Okres realizacji: 2015-2017

Zakres prowadzonych prac: Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe

Powierzchnia całkowita:5.600 m2

Kondygnacje podziemne/nadziemne: -1/4

Wysokość: +23m