Projekty

Metro Warszawskie odcinek centralny II linii II etap

Stacje C18 TROCKA i C17 TARGÓWEK są to dwie z trzech stacji realizowanych w II etapie metra na odcinku wschodnio-północnym. Stacja C18 jest najdłuższą i najszerszą stacją z uwagi na konieczność wyposażenia jej w tory odstawcze i kanał do przeglądu taboru. Stacje składają się z dwupoziomowego korpusu, w którym znajdują się hala odpraw, peron pasażerski, pomieszczenia techniczne, przejścia podziemne, szachty wind, a także tory odstawcze. Ze stacji C18 zaprojektowano 4 wyjścia, a ze stacji C17.
Stacje C06 KSIĘCIA JANUSZA, C07 MŁYNÓW, C08 PŁOCKA są to wszystkie stacje budowane w II etapie metra na odcinku zachodnim. Stacja C06 wraz z torami odstawczymi jest jedną z najdłuższych stacji metra (606m). Na powierzchni zaprojektowano 9 wyjść ze stacji.

Obiekt: Budowa centralnego odcinka II linii METRA WARSZAWSKIEGO etap II:
Prace konstrukcyjne żelbetowe na stacjach i wentylatorniach metra wraz podtorzami
Odcinek zachodni: C06 Księcia Janusza,C07 Młynów, C08 Płocka
Odcinek wschodni: C17 Targówek, C18 Trocka

Lokalizacja: Warszawa

Zleceniodawca: odcinek zachodni firma Gülermak S.A.
odcinek wschodni firma Astaldi S.p.A.

Okres realizacji:odcinek zachodni: 2017-2019
odcinek wschodni: 2016-2019
Zakres prowadzonych prac: Konstrukcja żelbetowa z elementami konstrukcji stalowej, odwodnienie wykopów, izolacje przeciwwodne oraz roboty ziemne dla stacji, roboty torowe w tunelach i na stacjach

Dane o inwestycji:
Odcinek zachodni:
Stacja C06 – powierzchnia całkowita 32.302,61m2
Stacja C07 – powierzchnia całkowita 16.169,10m2
Stacja C08 – powierzchnia całkowita 11.300,86m2
Kondygnacje podziemne: -4 ,-2
Stacja C06 wraz z torami odstawczymi ma długość 606m, łączna długość wykonanych torów to 8,5km
Odcinek wschodni:
Stacja C18 – 24.490m2
Stacja C17 – 13.032m2
Kondygnacje podziemne: -3
Stacja C18 wraz z torami odstawczymi ma długość 450m, łączna długość wykonanych torów to 8km