Projekty

NLF Dworzec i tunel

Budowa trzy poziomowego podziemnego dworca kolejowego Łódź Fabryczna wraz z rozjazdami, tunelami, wielopoziomowym garażem autobusowym oraz osobowym jest największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Nowa stacja będzie w stanie odprawić nawet 200tys. pasażerów dziennie.

Obiekt:NOWA ŁÓDŹ FABRYCZNA Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź
etap II: Podziemna stacja i Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna oraz Tunel technologiczny

Lokalizacja:Łódź

Zleceniodawca: Konsorcjum: Torpol S.A.
Astaldi SPA S.A.
Intercor Sp. z o.o.
PBDiM Sp. z o.o.

Okres realizacji:2013 – 2016

Zakres prowadzonych prac:Kompleksowa realizacja robót żelbetowych

Dane o inwestycji:  115 tys.m3 betonu konstrukcyjnego,
23 tys. ton stali zbrojeniowej,
ponad 1 km Tunelu Technologicznego oraz Podziemna stacja i Dworzec Multimodalny