Projekty

NLF Wiadukt

Wykonanie konstrukcji żelbetowej linii średnicowej nr 17 pod istniejącymi wiaduktami w ciągu drogi krajowej nr 17 (ul. Kopcińskiego). Prace prowadzone pod czynnymi wiaduktami drogowymi i tramwajowym.

Obiekt: NOWA ŁÓDŹ FABRYCZNA Modernizacja tunelu pod wiaduktem w ul.Kopcińskiego

Lokalizacja: Łódź

Zleceniodawca: Konsorcjum: Torpol S.A.
Astaldi SPA S.A.
Intercor Sp. z o.o.
PBDiM Sp. z o.o.

Okres realizacji: 2014 – 2016

Zakres prowadzonych prac: Kompleksowa realizacja robót żelbetowych

Dane o inwestycji: 9700m 3 betonu konstrukcyjnego,
1800 ton stali zbrojeniowej