Projekty

  NLF Wiadukt

  Wykonanie konstrukcji żelbetowej linii średnicowej nr 17 pod istniejącymi wiaduktami w ciągu drogi krajowej nr 17 (ul. Kopcińskiego). Prace prowadzone pod czynnymi wiaduktami drogowymi i tramwajowym.

  Obiekt: NOWA ŁÓDŹ FABRYCZNA Modernizacja tunelu pod wiaduktem w ul.Kopcińskiego

  Lokalizacja: Łódź

  Zleceniodawca: Konsorcjum: Torpol S.A.
  Astaldi SPA S.A.
  Intercor Sp. z o.o.
  PBDiM Sp. z o.o.

  Okres realizacji: 2014 – 2016

  Zakres prowadzonych prac: Kompleksowa realizacja robót żelbetowych

  Dane o inwestycji: 9700m 3 betonu konstrukcyjnego,
  1800 ton stali zbrojeniowej