Projekty

Osiedle Perspektywa Duże Naramowice

I etap Osiedla Perspektywa Duże Naramowice czterech budynków wielorodzinnych wraz z otwartym garażem nadziemnym. Kompleks mieszkalny przy ul.Rubież to docelowo 368 mieszkań oraz 554 miejsc postojowych. Na terenie inwestycji przewidziano miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe oraz bogaty układ zieleni. Miejsca postojowe zapewnione będą w jednej ośmiokondygnacyjnej hali parkingowej – w garażu otwartym.

Obiekt: OSIEDLE PERSPEKTYWA DUŻE NARAMOWICE – etap I budynki A, C3, C4, F, Gg

Lokalizacja:Poznań, ul.Sielawy / Rubież

Zleceniodawca:Projekt Duże Naramowice – Projekt Echo -111 Sp. z o.o. Sp.komandytowo-akcyjna

Okres realizacji:2018

Zakres prowadzonych prac:Prace wykończeniowe wewnętrzne

Dane o inwestycji:Powierzchnia całkowita: 22.586 m2
Kondygnacje nadziemne: 5
Wysokość budynku: +18,5 m