Projekty

  Droga ekspresowa S8 odcinek Marki-Radzymin Płd.

  Obiekt: DROGA EKSPRESOWA S8 od węzła “Marki” do węzła “Radzymin Płd.”
  Zadanie II: “Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł “Kobyłka” – węzeł “Radzymin Płd.”

  Lokalizacja: Marki – Radzymin

  Zleceniodawca: Asladi S.p.A.
  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
  Okres realizacji: 2016-2017

  Zakres prowadzonych prac: Kompleksowa realizacja prac budowlanych

  Dane o inwestycji: Obiekty inżynierskie drogowe: wiadukt drogowy WS-7, WS-14, estakada w ciągu drogi ekspresowej WS-13, przejścia dolne PD-16, PD-17, przejścia dla zwierząt PZD-s-11, PZD-s-12, konstrukcja wsporcza pod ekrany akustyczne nad ropociągiem Przyjaźń PK-21