Projekty

  Kompleks Mieszkalny Hubertus

  Obiekt:Zespół mieszkaniowo-usługowy w zabudowie wielorodzinnej HUBERTUS
  etap I, II, III, IV, V, Va, VILokalizacja:Warszawa, ul.Obrzeźna 11

  Zleceniodawca: ECO – CLASSIC Sp. z o. o.

  Okres realizacji:2006-2015

  Zakres prowadzonych prac:Konstrukcja budynków wraz z robotami murarskimi

  Dane o inwestycji:Powierzchnia całkowita: 180.474m2
  Kondygnacje podziemne/nadziemne: -2/4 do 11
  Ilość mieszkań: 1 283